Καλώς ήρθατε!

Προτάσεις του Α. Γραβάνη και της παράταξης «Κομοτηνή – Δυνατά» για την αναβάθμιση και ανάδειξη των μουσείων του δήμου Κομοτηνής

Στη σύγχρονη στρατηγική αστικής αναζωογόνησης, μέσω του πολιτισμού, πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν τα μουσεία και πολιτιστικά μνημεία , τα οποία μπορούν να μεταβληθούν σε εμβλήματα της πόλης και σε τουριστικό προϊόν. Η εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικής διαδρομής και η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάδειξη των μουσείων της πόλης μας αποτελεί για την παράταξη μας βασική προτεραιότητα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χρέος να τα υποστηρίζει με κάθε τρόπο για να διατηρήσουν την αίγλη τους και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και τον ρόλο τους στο ταραγμένο 21ο αιώνα. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητές μας, και με προγραμματισμένες και συντονισμένες κινήσεις, να διαμορφώσουμε μια πολιτιστική ταυτότητα, ώστε να αποτελέσουμε πόλο έλξης επισκεπτών και πυλώνα ανάπτυξης.

Ο ρόλος του σύγχρονου μουσείου στα πλαίσια της κοινωνίας πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση και προστασία της αειφορίας του τόπου. Τα μουσεία της πόλης μας να γίνουν μουσεία των πολιτών, να συνδεθούν με τη σύγχρονη ζωή και να γίνουν δυναμικοί φορείς του τόπου μας. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, ώστε να προσεγγιστούν τα μουσεία μας ολιστικά και να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους.

ΔΙΚΤΥΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ»

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μοιραστείτε το