Καλώς ήρθατε!

ΔΙΚΤΥΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ»

Τα δίκτυα μουσείων έχουν αναγνωριστεί ως μια αποτελεσματική στρατηγική για τη
διαχείριση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας μεγαλύτερο κοινό
και βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία του επισκέπτη. Ειδικά, όσον αφορά τον
τουρισμό, τα δίκτυα μουσείων είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πόλεων που
χαίρει ευρύτατης προβολής.

Προτείνουμε, λοιπόν, τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Δήμου Κομοτηνής, όπου μέλη θα
αποτελούν Μουσεία, δημοτικά, (όπως το Μουσείο Καραθεοδωρή, Λαογραφικό Μουσείο
Κομοτηνής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Σκουτέρη, Έκθεση Κατίνας Ιωάννου, Αρχοντικό
Στάλιου), καθώς και άλλα μουσεία, (όπως το Εκκλησιαστικό, το Βυζαντινό Μουσείο
Κομοτηνής, το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρομά, το Στρατιωτικό Μουσείο, το Θρακικό
Μουσείο Παιδείας) κ.α, και Πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Κομοτηνής, συνυπογράφοντας
όλοι μαζί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας.

Προτείνουμε, λοιπόν, τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Δήμου Κομοτηνής, όπου μέλη θα
αποτελούν Μουσεία, δημοτικά, (όπως το Μουσείο Καραθεοδωρή, Λαογραφικό Μουσείο
Κομοτηνής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Σκουτέρη, Έκθεση Κατίνας Ιωάννου, Αρχοντικό
Στάλιου), καθώς και άλλα μουσεία, (όπως το Εκκλησιαστικό, το Βυζαντινό Μουσείο
Κομοτηνής, το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρομά, το Στρατιωτικό Μουσείο, το Θρακικό
Μουσείο Παιδείας) κ.α, και Πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Κομοτηνής, συνυπογράφοντας
όλοι μαζί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ως επέκταση αυτής της πρότασης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια «Πολιτιστική
Διαδρομή», στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα Μουσεία του Δικτύου, με
στόχο να συνδεθούν με την ιστορία της πόλης και να αποτελέσουν το πολιτισμικό
αφήγημά της.

 

 

Μοιραστείτε το